Perfecționare


REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENUL DE TITULARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - 21 iulie 2018

ARTE  VIZUALE(EDUCAŢIE  PLASTICĂ/EDUCAŢIE VIZUALĂ/   ARHITECTURĂ)
Din 4 profesori înscrişi , 2 au obţinut note peste 7, 2 au obţinut note peste 5.
EDUCAŢIE  MUZICALĂ
Din  4 canditaţi înscrişi, toți obţinut note peste 7
EDUCAŢIE  MUZICALĂ, SPECIALIZARE  ARTĂ  INSTRUMENTALĂ
S-au   înscris 3 candidaţi, toți obţinut note peste 7, din care o medie de 10REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENUL DE DENITIVAT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018

ARTE  PLASTICE, DIDACTICA  ACESTORA ŞI  ELEMENTE  DE PEDAGOGIE  ŞI  PSIHOLOGIE  A  EDUCAŢIEI
 - 1 candidat înscris, nepromovat

EDUCAŢIE  MUZICALĂ
     - 4 candidaţi  înscrişi
      - promovaţi 2
EDUCAŢIE  MUZICALĂ, SPECIALIZARE  ARTĂ  INSTRUMENTALĂ
- 5 candidaţi  înscrişi
      - promovaţi 0


PLANURI – CADRU/ PROGRAME / PLANIFICĂRI/ MANUALE / COMPENDIU
https://www.quavermusic.com -platforma online cu lecții de muzică interactive

http://www.auralbook.com/gb/ad/abrsm/en/pc.php  - PENTRU dispozitive de tip Iphone, Ipad, telefon inteligent, tableta - dezvoltarea abilităților de audiție muzicală.


1)      sunetelor  biologice,  2) vorbirii  umane,  3) interpretărilor muzicale, 4) acordajului instrumentelor, 5) calibrarea sistemelor audio.

http://programe.ise.ro/ - adresa noile programe, manuale , compendiurihttp://www.didactic.ro/resurse-educationale/invatamant-gimnazial/educatie-muzicala/toate-clasele/curriculum
 
- Planurile-cadru pentru clasele  I-VIII, aprobate prin OM Nr. 3590/05.04.2016
- Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele IX-XII, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi, aprobate prin OM Nr. 3410/16.03.2009Discipline artistice la nivelul Programelor școlare, cursuri de zi
Anexele 1,2 și 3 la ORDINUL nr. 4423 din 28 august 2016
privind aprobarea curriculumului diferențiat pentru
1.Invăţămînt liceal inferior - clasa a IX-a şi a X-a – Muzică vocală de jazz
– muzică ușoară
2.Invăţămînt liceal superior- clasa a XI-a şi a XII-a – Muzică vocală de
-jazz – muzică ușoară
-
3.Invăţămînt liceal superior- clasa a XI-a şi a XII-a – Istoria jazzului
Anexa 1 la ORDINUL nr. 4422 din 28 august 2016
privind aprobarea curriculumului diferențiat pentru DE-A ARHITECTURA. Educație pentru arhitectură și mediu constrit

Curriculum la decizia școlii pentru clasele a III-a sau a IV-a


Discipline artistice la nivelul Planurilor-cadru, cursuri de zi
Anexele 1 și 2 OMECI nr. 3410/2009
TOATE PLANURILE–CADRU  VALABILE pot fi accesate la adresa: http://programe.ise.ro/Actuale.aspx

MODEL PLANIFICĂRI